Červen

1. června - DEN DĚTÍ - VŠEM VÁM BLAHOPŘEJI!!!!
 
 
5. 6. 2018 od 16:30 do 17:00 hod. se konají poslední třídní schůzky!
 
 
 
 
 
INFORMACE
 
Každý si vyklidí svoji skříňku v šatně!!! Klíče si necháváte na další školní rok. 
 
 - třídnický systém, vybíráme učebnice, úklid třídy, výuka bude končit 12:35 hod.
 
V pátek 29. 6. 2018 - vydávání vysvědčení, rozloučení a hurá na prázdniny! Žáci končí v 8:45 hod.
 
DÍKY za včasnou platbu na pracovní sešity a pomůcky pro příští šk. rok!
   -   Výuka podle rozvrhu probíhá do 
 . - odevzdávání učebnic
 
 - Pedagogická rada proběhne 20. 6., je třeba, aby do této doby měli všichni žáci uzavřené známky. Pokud je někdo z nějakého předmětu neklasifikován nebo mu vychází 5, doporučují zajít za konkrétním vyučujícím a dohodnout se na tom, co žák musí splnit, aby mohl být v řádném termínu hodnocen, případně aby si opravil známku.
 
 - Šatní klec, která je pro žáky, kteří zapomněli klíček od své skřínky, neslouží k úschovně dopravních prostředků a jiných cenných věcí. Za ztrátu z tohoto prostoru nemůže škola nést zodpovědnost - na takové prostory se nevztahuje pojištění.
--------------------------------------------------