Červen

Holky, (vy víte koho myslím) hrníčky jsou nádherné a abych byla spravedlivá, tak z jednoho budu pít dopoledne a z druhého odpoledne :))
Moc děkuji a mějte se fajn.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACE
( ZATÍM JEŠTĚ STÁLE PRO SEDMÁKY :))
Každý si vyklidí svoji skříňku v šatně!!! Klíče si necháváte na další školní rok. Odevzdá pouze Amálka a Michal. Platí také pro čip, který po posledním obědě vrátíte.
NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY - vše podepsané.
28. 6. - 29. 6. - třídnický systém, vybíráme učebnice, úklid třídy, výuka bude končit 12:35 hod.
V pátek 30. 6. - vydávání vysvědčení, rozloučení a hurá na prázdniny! Žáci končí v 8:45 hod.
DÍKY za včasnou platbu na pracovní sešity a pomůcky pro příští šk. rok!
   -   Výuka podle rozvrhu probíhá do 27. 6. 
 - 28. 6. - odevzdávání učebnic
 - Pedagogická rada proběhne 20. 6., je třeba, aby do této doby měli všichni žáci uzavřené známky. Pokud je někdo z nějakého předmětu neklasifikován nebo mu vychází 5, doporučují zajít za konkrétním vyučujícím a dohodnout se na tom, co žák musí splnit, aby mohl být v řádném termínu hodnocen, případně aby si opravil známku.
 
 - Šatní klec, která je pro žáky, kteří zapomněli klíček od své skřínky, neslouží k úschovně dopravních prostředků a jiných cenných věcí. Za ztrátu z tohoto prostoru nemůže škola nést zodpovědnost - na takové prostory se nevztahuje pojištění.
--------------------------------------------------
 
Nezapomeňte peníze na fotky!!!
 
7. 6. - 9. 6. - ŠKOLNÍ VÝLET - TVAROŽNÁ LHOTA - KEMP LUČINA
 
 
1. června - DEN DĚTÍ - VŠEM VÁM BLAHOPŘEJI!!!!
 
 
1. června - sportovní olympiáda na školním hřišti.