Květen

29. 5. - třídnická hodina
15. 5.  - třídnická hodina ve 14 hod.
 
Dne 21. 5.  proběhne fotografování tříd. Foto třídy - 30,- Kč, foto skupinky - 20,- Kč. Kdo se fotí, musí si fotku koupit.
--------------------------------------------------------------------------

 

 
V úterý 5.června 2018 se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16:30 do 17:00 hod.
 
Šatní klec, která je pro žáky, kteří zapomněli klíček od své skřínky neslouží k úschovně dopravních prostředků a jiných cenných věcí. Za ztrátu z tohoto prostoru nemůže škola nést zodpovědnost - na takové prostory se nevztahuje pojištění.
Věci v této šatně musí být odneseny ihned po skončení vyučování. Kroužky nejsou vyučování. 
Šatna je po 14.00 bez dohledu.
 
 
 
 
 
 
 
V úterý 5.června 2018 se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16:30 do 17:00 hod.