Květen

.......... se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16:30 do 17:00 hod., hovorové hodiny od 17:00 do 18:00 hod.
SBĚR PAPÍRU 
Šatní klec, která je pro žáky, kteří zapomněli klíček od své skřínky neslouží k úschovně dopravních prostředků a jiných cenných věcí. Za ztrátu z tohoto prostoru nemůže škola nést zodpovědnost - na takové prostory se nevztahuje pojištění.
Věci v této šatně musí být odneseny ihned po skončení vyučování. Kroužky nejsou vyučování. 
Šatna je po 14.00 bez dohledu.
 
 třídnická hodina - poslední!!! 
 
Dne ...... proběhne fotografování tříd. Foto třídy - 30,- Kč, foto skupinky - 20,- Kč. Kdo se fotí, musí si fotku koupit.
--------------------------------------------------------------------------