Říjen

26. - 27. 10. 2017 - podzimní prázdniny

28. 10. - státní svátek

 

ZKRÁCENÍ VÝUKY V PÁTEK 20. 10. 2017

V pátek 20. 10. 2017 bude z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny výuka zkrácena takto:

1. stupeň 4 vyučovací hodiny - končí v 11:40

2. stupeň  5 vyučovacích hodin - končí ve 12:35

 

17. 10. - třídnická hodina

BEDÝNKY OD OVOCE A MLÉKA VRACÍ SLUŽBA KE KANCELÁŘI PANÍ SEKRETÁŘKY!!!

  3. 10.  - třídnická hodina

 

 

 

SBÍRÁME KAŠTANY!