19. 9. - TŘÍDNICKÁ HODINA 14,00 - 14,45 hod.

Informace z prvních třídních schůzek dne 12. 9. 201

 -  Ve sdružení Horníček bude naši třídu zastupovat paní Enžlová, které tímto děkuji. První schůzka se koná 4. 10. 2017 v 18.00 hod. v učebně přírodopisu. 

 -   Děkuji všem rodičům, kteří uhradili příspěvek do sdružení Horníček. Z částky 250 Kč připadne 50 Kč na dovybavení třídy.

 -  Od září budou dostávat i žáci 2. stupně v rámci projektu ovoce a mléko

 - Školní kroužky začínají pracovat od října.

 -  Třídnické hodiny budou v úterý jednou za 14 dní od 14 do 14.45 hod..

 -  Škola je spolupořadatelem turistického pochodu, který se koná 7. 10. 2017

29. 9. - ŘEDITELSKÉ VOLNO

18. 9. - 22. 9. - PROJEKT EDISON

Podobně jako v předcházejících letech, tak i na začátku školního roku 2017/2018 se naše škola zúčastní renomovaného mezinárodního projektu EDISON. Ten spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Současně našim žákům poskytuje příležitost, aby v praxi uplatnili a zdokonalili své dovednosti v anglické konverzaci.

V rámci projektu naši školu navštíví až 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Tito praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země.

 

PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

84611d_36463d8389e94be99335ddeadd62e405.pdf (1363352) 

-------------------------------------------------------------------------

5. září - psací potřeby

4. ZÁŘÍ - sraz před školou v 7:55 hod., přejdeme na školní hřiště, kde bude slavnostní zahájení školního roku. Konec 8:45 hod.

Úterý a středa třídnický systém, od čtvrtka se učí podle rozvrhu.