Březen

POCHVALA PRO BARČU

I v letošním roce probíhala v lednu v českých městech a obcích Tříkrálová sbírka, do které vyšlo na padesát tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. Podle staré lidové tradice chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích.

Jedním z dobrovolných koledníků byla i naše žákyně Bára Stehlíková ze třídy 7.B, která zaslouží za tento počin velkou pochvalu. Písemné poděkování jí přišlo od Charity Česká republika, která tuto sbírku každoročně pořádá.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a my jsme rádi, že mezi koledníky byla i naše žákyně. Barču chválíme a děkujeme.

 
9. 3. - exkurze do Technického muzea s p. uč. Kuběnovou. Výuka 1. a 2. hodinu, návrat na oběd. Cena 70,- Kč.
8. 3. - "Z lavic do lesa" - běh lesem. Ti, kteří se účastní této akce - sportovní oblečení, pití, svačina.
 Sraz v 8 hod. ve vestibulu školy.
 
 
JARNÍ PRÁZDNINY od 13. 3. do 17. 3. 2017